شرایط و قوانین

1)خریدار فقط باید از کارت بانکی که به نام خود دارد خرید را انجام دهد  در صورت خرید با کارت دیگران فروشگاه حق خود میداند تا مشخص شدن وضعیت وجه ارسالی را نزد خود نگه دارد


2)  خریدار باید قبلا با روش استفاده  از این نوع کارتها آشنایی داشته باشد  یا قبل از خرید با تماس باپشتیبانی  از نحوه استفاه از کارتها آشنایی پیدا کند در صورت استفاده ناصحیح که منجر به مسدود شدن  کارت شود هیچگونه مسئولیتی متوجه سایت نمیگردد